Kategorie
Edukacja Obowiązki

Dodatkowe umiejętności przydatne asystentowi biura handlowego

Każde stanowisko związane z handlem niesie za sobą konieczność stałego samorozwoju, zwłaszcza w zakresie miękkich kompetencji. Dobry handlowiec to ktoś, kto potrafi słuchać i dopasować swoją ofertę do oczekiwań klienta tak, aby doszło do jak najbardziej satysfakcjonującej obie strony transakcji. Asystent biura handlowego to osoba, która stoi nieco z boku, jednak takiej osobie również łatwiej będzie wykonywać powierzone zadania, jeśli będzie miała wykształconych kilka dodatkowych kompetencji.

Kompetentny asystent biura handlowego

Osoba na stanowisku asystenta biura handlowego, powinna być komunikatywna – w końcu wszelkie interesy i transakcje robimy finalnie z ludźmi, nie z firmami. Poza tym powinien go cechować analityczny umysł, który pozwoli na szybkie kalkulowanie przedstawionej oferty. Im silniejsza osobowość, tym lepiej – charyzmatyczni ludzie to bardzo dobrzy handlowcy!

Odwaga oraz pewność siebie to części składowe sukcesu w handlu. To ważne, aby każdy pracownik działu handlowego ustawicznie poprawiał swoje umiejętności w tym zakresie. Poza tym chęć zdobywania wiedzy – nie tylko odnośnie najnowszych technik sprzedażowych – może tu być bardzo pomocna.

Kategorie
Edukacja

Jakie studia dla asystenta biura handlowego?

Stanowisko asystenta biura handlowego wiąże się z pracą, która dopełnia, organizuje i częściowo planuje działania wewnątrz biura. Dlatego też osoba, która podejmuje pracę na tym stanowisku, powinna mieć dobre zaplecze teoretyczne, aby umieć racjonalnie rozplanować swoje obowiązki wiedząc, ile czasu każdy z nich może zająć. Jakie kierunki studiów s najbardziej odpowiednie dla osoby, która chce zostać asystentem biura handlowego?

Kierunki studiów uczące myślenia

Wiele osób, rekrutujących się na stanowiska asystentów biur handlowych, ukończyło kierunki związane z ekonomią – samą ekonomię lub marketing. Często są to również osoby po kierunku zarządzanie, który zawiera elementy ekonomii, marketingu oraz logistyki. Właśnie ten ostatni kierunek również może być mile widziany przez rekrutujących na to stanowisko.

Warto również wspomnieć o dość niedawno powstałych kierunkach studiów, takich jak np. handel zagraniczny. Tam również można zdobyć wiedzę potrzebną do wykonywania tego stanowiska. Wybór jak widać jest dość szeroki. Warto również dodać, że nie każdy kierunek jest jednakowo oblegany, teoretycznie  więc każda zdolna osoba ma szansę spróbować na wyżej wymienionych kierunkach.