Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60146

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku
w celu realizacji zadań.
1.praca biurowa,
2.wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3.praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4.użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5.oświetlenie naturalne i sztuczne,
6.pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Realizacja zajęć na podstawie tytułów wykonawczych w celu dokonywania potrącenia i egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych;
 • Przygotowywanie korespondencji do świadczeniobiorców, komorników, urzędów skarbowych i innych organów egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań w zakresie egzekucji;
 • Wprowadzanie do SI-Emeryt potrąceń ze świadczeń w celu realizacji tytułów egzekucyjnych;
 • Obsługa systemu e-Dok oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność współpracy;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość systemu informatycznego Emeryt.