Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70424

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, permanentna obsługa klientów zewnętrznych,  praca na 1. piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi samodzielnie organizację pracy na swoim stanowisku, decyduje o kolejności realizacji zadań
 • Prowadzi sprawy związane z terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w urzędzie w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału
 • Przygotowuje i obsługuje spotkania z gośćmi i interesantami urzędu z wydziałem
 • Prowadzi książkę nadawczą, przygotowuje oraz nadaje przesyłki pocztowe oraz odbiera wpływającą do urzędu pocztę
 • Ewidencjuje w systemie informatycznym pism wpływających i wychodzących z urzędu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Dobra obsługa urządzeń biurowych: drukarka, ksero, fax, telefon
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe