Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73539

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują siędwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, Miejsce pracy znajdujesię na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.


1. Praca biurowa;


2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;


3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;


5. Oświetlenie naturalne i sztuczne;6. Pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje, monitoruje i rozlicza czas pracy pracowników zatrudnionych w Zakładzie celem prowadzenia ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowuje dokumentację związaną z wyjazdami służbowymi celem prowadzenia prawidłowej ewidencji delegacjipracowników ZER MSWIA;
 • Współuczestniczy w przygotowaniu danych, sporządzaniu sprawozdań z zakresu działań Wydziału;
 • Współuczestniczy w prowadzeniu spraw osobowych pracowników ZER MSWIA;
 • Uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji planu szkoleń na podstawie zgłaszanych potrzeb szkoleniowych celem realizacjizadań związanych z rozwojem zawodowym pracowników Zakładu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w komórce kadrowej;
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy;
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Dobre umiejętności organizowania pracy własnej;
 • Skrupulatność;
 • Umiejętność współpracy;
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe