Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Asystent
Miejsce pracy: Jarosław
Numer: StPr/21.0110
OBOWIĄZKI:
1. Prowadzenie prac związanych z gromadzeniem i ewidencjonowaniem zbiorów,2. Opracowywanie historii poszczególnych obiektów użyteczności publiocznej, budynków i budowli z terenu miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego, mających istotne znaczenie dla przeszłości miasta i regionu.3. Współpraca z instytucjami, organizcjami i innymi podmiotami związanymi z miastem jarosław i powiatem jarosławskim w zakresie działalności statutowej Muzeum.5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, prelekcji i konkursów oraz działań interdyscylinarnych.6. Współpraca z instuytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi z terenu powiatu jarosławskiego.7. Organizacja wystaw stałych i czasowych.8. Opracowywanie scenariuszy, katalogów i informatorów do wystaw oraz przygotowywyanie i opracowywyanie materiałów do katalogów, pzrewodników i publikacji, w tyym elektronicznych.9. Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem, wypozycvzaniem oraz pzremieszczaniem muzealiów, w tym spraw związanych z udostęopnianiem zbiorów ikonograficznych.10. Prowadzenie spraw związanuych z przechowywaniem muzealiów.11. Prowadzenie działań zwiazanych zdigitalizacją zbiorów.12. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej zbiorów, wystaw i wydarzeń muzealnych.13. Wykonywanie projektów, plakatów, zaproszeń i innych materiałów promocyjnych.14. Realizacja innych zadań wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum dla Działu Zbiorów i Badań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Miejsce pracy:

Jarosław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu