Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Asystent
Miejsce pracy: Jarosław
Numer: StPr/21.0484
OBOWIĄZKI:

Prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostepnianiem zbiorów. Ewidencjonowanie, inwentaryzowanie i opracowywanie zbiorów. Współpraca z instytuacjami, organizacjami i innymi podmiotami związanymi z miastem Jarosław i powiatem jarosławskiem w zakresie działalności statutowej Muzeum. Prowadzenie działalności populazytorskiej, prelekcji i konkursów oraz działań interdyscyplinarnych. Współpraca z instytucjamikultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi z terenu powiatu jarosławskiego. Organizacja wystaw stałych i czasowych. Opracowywanie scenariuszy, katalogów i informatów do wystaw oraz przygotowywanie i opracowywanie materiałów do katalogów, przewodników i publikacji, w tym elektronicznych. Prowadzenie działań związanych z digitalizacją zbiorów. Przygotowywanie informacji dla mediów, w tym dla prasy i telewizji. Realizacja innych zadań wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum dla działu Zbiorów i Badań.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Jarosław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu