Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 82904

Warunki pracy

prace ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym tj. HPLC, LC-MS/MS, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit.-hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, praca przy monitorze komputerowym

Zakres zadań

  • przygotowywanie próbek do badań w kierunku substancji niedozwolonych przy użyciu specjalistycznego sprzętu ( HPLC, LC-MS/MS
  • prowadzenie zapisów technicznych w celu udokumentowania poszczególnych etapów postępowania z próbką
  • sporządzanie/ weryfikacja wyników badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość statystyki, systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość technik instrumentalnych
  • znajomość walidacji metod badawczych
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie specjalistycznej literatury