Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 83105

Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym  oraz kontynuacja badań w niektóre dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta); kontakt ze  szkodliwymi czynnikami zakaźnymi i substancjami chemicznymi oraz zwłokami zwierząt, wykonywanie badań bakteriologicznych, mykologicznych, parazytologicznych, wirusologicznych (wścieklizna-konieczność zaszczepienia się przeciw wściekliźnie) i pobieranie materiału ze zwłok zwierząt, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni, wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych oraz w celu przeprowadzania auditów wewnętrznych w terenowych pracowniach diagnostyki włośnicy.


Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem  sprzętu laboratoryjnego oraz niezbędnych odczynników.


Praca wykonywana jest w budynku biurowo-laboratoryjnym na drugim piętrze oraz w piwnicy nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Praca wykonywana w systemie ruchomego / równoważnego czasu pracy

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt oraz próbek środowiskowych (badania bakteriologiczne, mykologiczne, parazytologiczne, wirusologiczne). Pobieranie materiału ze zwłok zwierząt.
 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni.
 • Prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w celu udokumentowania toku badania. Opracowywanie wyników badań, a także sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia w ramach nadanych upoważnień oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym.
 • Prowadzenie rejestrów odczynników i szczepów bakteryjnych oraz planowanie rodzaju i ilości środków niezbędnych do realizacji zadań (przeprowadzenia badań).
 • Opracowywanie i realizacja procedur i instrukcji badawczych.
 • Wdrażanie nowych metodyk badawczych i zmian w dotychczas stosowanych.
 • Uczestniczenie w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025, również w zakresie uczestnictwa w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych metod badawczych .
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w Terenowych Pracowniach Diagnostyki Włośnicy i przygotowywanie próbek kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (biologiczne, mikrobiologiczne biotechnologiczne, zootechniczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 miesiące doświadczenia zawodowego w laboratorium

 • znajomość praktyczna i teoretyczna podstawowych technik hodowli bakterii,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP ( dotyczy lekarza weterynarii)
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, Word, Exel,
 • odporność na stres, akceptacja pracy ze zwłokami zwierząt, zgoda na zaszczepienie się przeciw wściekliźnie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie normy PN-EN ISO-17025:2018-02,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025,
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.