Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 88261

Warunki pracy

stanowisko pracy zorganizowane na parterze budynku;bariery architektonicze; brak podjazdów i wind dla potrzeb osób niepełnosprawnych


toalety niedostosowanie dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • wykonywanie badań i odczytów na obecność przetworzonego białka zwierzęcego w paszach
  • prowadzenie przeglądu zleceń oraz weryfikacja zapisów wynikająca z funkcjonującego w Pracowni systemu zarzadzania
  • nadzór metrologiczny nad sprzętem pomiarowym i pomocniczym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaria, biologia, biotechnologia, mikrobiologia, analityka medyczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • zdolności manualne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość metod diagnostycznych w tym diagnostyka lyssairusa
  • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
  • znajomość technik sekcyjnych