Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 115953

Warunki pracy


 • praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • praca z użyciem radiotelefonów i radarów,

 • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących,

 • brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych

 • częsta konieczność korzystania ze schodów kręconych w komunikacji między salą operatorską a pomieszczeniami biurowymi piętro niżej,

 • sala operatorska na wysokości 10-tego piętra w budynku wyposażonym w windę towarową bez możliwości przywoływania między przystankami

Zakres zadań

 • Dba o utrzymanie bezpieczeństwa ruchu morskiego w obsługiwanym obszarze, za pomocą narzędzi systemu VTS oraz dostępnej informacji, świadczenie serwisu informacyjnego (Information Service) i serwisu organizacji ruchu statków (Traffic Organization Service) pod nadzorem Operatora SKRS, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Rozpowszechnia drogą radiową informacje nawigacyjne i hydrologiczno-meteorologicznych, w tym ostrzeżenia zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Realizuje w stosunku do statków i obiektów portowych zadania regionalnego punktu kontaktowego.
 • Informuje i uruchamia działania służb kapitanatów portów, Inspekcji Morskiej, Straży Granicznej, innych służb VTS na trasie przepływu statku w przypadku otrzymania zgłoszenia o uchybieniach statku w zakresie bezpieczeństwa nawigacji statku, jego uchybień do wymogów wynikających z ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz uchybień do właściwego przekazywania informacji o przewożonych ładunkach niebezpiecznych i zanieczyszczających.
 • Świadczy serwis asysty (Maritime Assistance Services) morskiej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Przekazuje służbom kapitanatów portów wszelkie nformacje o ujawnionych niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach dla ruchu statków, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach i zarejestrowanych wykroczeniach przeciwko określonemu w przepisach portowych porządkowi portowemu, w celu dalszego procedowania.
 • Prowadzi stały nasłuch radiowy i korespondencję radiową zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Wspomaga przebieg akcji ratowania życia na morzu a w innych sytuacjach awaryjnych, przeprowadza działania, zgodnie z procedurami przypisanymi Służbie VTS oraz sporządza raporty do tych procedur.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dyplom morski na poziomie operacyjnyn w dziale pokładowym
 • uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętnośc podejmowania szybkich decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • operatywność
 • znajomość prawa międzynarodowego i krajowego dotyczącego uprawiania żeglugi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe