Generalny wykonawca budowlany - Firma Mosty Łódź SA.
prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

Asystent / Asystentka Biura Budowy
Miejsce pracy: Wrocław

 

Zakres zadań:
 • prowadzenie dokumentacji budowy, koordynacja obiegu dokumentów
 • nadzór nad obiegiem korespondencji
 • obsługa administracyjna biura budowy
 • prowadzenie rejestrów budowy: umów, korespondencji, rejestru odpadów budowlanych w systemie BDO
 • wsparcie Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
 • kontakt z klientem i podwykonawcami
 • ścisła współpraca z Centralą firmy
 • wsparcie w zakresie przygotowywania materiałów dla Inwestora
 • redagowanie pism
 • protokołowanie uzgodnień z narad
 • realizacja zakupów i zamówień na potrzeby biura budowy
 • dbałość o porządek w biurze
Wymagania:
 • doświadczenie w administracji lub na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w obsłudze administracyjnej budowy)
 • doświadczenie w pracy z dokumentami
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word
 • zaangażowanie i sumienność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
Oferujemy;
 • elastyczną formę zatrudnienia: na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pakiet świadczeń socjalnych (np. karta MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku),
 • interesującą pracę na ciekawych Kontraktach, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • współpracę z zespołem o pozytywnym nastawieniu do życia i pełnym pasji w działaniu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tej rekrutacji jest firma Mosty Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, 94-112 przy ul. Bratysławskiej 52. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Mosty Łódź S. A. inspektorem danych osobowych.