Eneria Sp. z o.o. zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów zasilania rezerwowego, kogeneracji, modułów energetycznych stosowanych w przemyśle morskim, kolejowym czy energetycznym, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii firmy CATERPILLAR®.

Jesteśmy wyłącznym przedstawiciel koncernu CATERPILLAR® w Polsce w zakresie sprzedaży i serwisu zespołów prądotwórczych i silników przemysłowych.

 

Obecnie do naszego działu prawnego poszukujemy kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

Asystent / Asystentka Działu Prawnego
Miejsce pracy: Izabelin-Dziekanówek koło Łomianek
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy
 • Premię roczną wypłacaną przed zakończeniem roku kalendarzowego
 • Opiekę medyczną
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Kartę MultiSport
 • Dofinansowanie obiadów
 • Owocowe piątki
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Szkolenia branżowe
 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, w przyjaznym zespole
 • Możliwość awansu
Opis stanowiska:
 • Wsparcie dla zespołu prawnego w przygotowaniu dokumentów, obsłudze prawnej i organizacyjno-prawnej spółek z Grupy;
 • Tworzenie i zarządzanie Bazą Wiedzy Działu Prawnego;
 • Aktualizacja dokumentacji prawnej spółek z Grupy, istniejących procedur i formularzy;
 • Koordynowanie działań związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej;
 • Koordynowanie właściwego przepływu dokumentów do innych osób/działów w strukturze organizacyjnej Grupy;
 • Rejestrowanie i archiwizowanie dokumentacji;
 • Współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi, kancelariami notarialnymi, brokerami, biurami tłumaczeń
Od idealnego kandydata oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze;
 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w kancelarii prawnej lub dziale prawnym spółki;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Biegła obsługa pakietu MS Office;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Administratorem danych osobowych jest Eneria Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki („Administrator”):
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Monnoyeur i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.