Podejmij wyzwanie

Asystent / Asystentka Zarządu
(Warszawa)
CEL PRACY
 • bieżąca obsługa sekretariatu oraz bezpośrednie wsparcie administracyjne Zarządu
 • prowadzenie terminarza spotkań oraz organizacja spotkań zewnętrznych i wewnętrznych
 • obsługa spotkań oraz dbałość o porządek i estetykę biura
 • zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów między Zarządem a pozostałymi działami firmy
 • prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w imieniu Prezesa i Zarządu firmy
 • organizowanie wyjazdów służbowych oraz spotkań w siedzibie firmy – prowadzenie kalendarza rezerwacji sal konferencyjnych
 • współpraca z firmami zewnętrznymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie biura
 • przygotowywanie notatek, raportów, prezentacji i innych dokumentów na potrzeby Zarządu
 • obsługa poczty elektronicznej i urządzeń biurowych
 • wspomaganie pracowników w realizacji bieżących zadań oraz współpraca z innymi działami firmy w zakresie doraźnej pomocy
 • dbałość o właściwy wizerunek firmy
 • archiwizowanie dokumentów, wprowadzanie danych do obowiązującego systemu
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia wyższego z zakresu administracji, prawa, lingwistyki, nauk społecznych lub kierunków pokrewnych;
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku związanym z obsługą sekretariatu Zarządu lub Dyrekcji;
 • bardzo dobrej znajomości w mowie i w piśmie języka polskiego oraz języka angielskiego
 • bardzo dobrej praktycznej znajomości pakietu Office
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz umiejętności ustalania priorytetów
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i administracyjnych
 • umiejętności pracy w dynamicznym, zmiennym i międzynarodowym środowisku
 • elastyczności i szybkości działania w połączeniu z dokładnością i sumiennością
 • umiejętności współpracy w grupie wraz ze zdolnością do całkowicie samodzielnej, indywidualnej pracy
 • odpowiedzialności i dyspozycyjności
 • nastawienia na budowanie długotrwałych relacji i wieloletnią współpracę
 • wysokiej kultury osobistej, dyskrecji i dojrzałości biznesowej
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.