Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Asystent do spraw księgowości
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Numer: StPr/21/1053
OBOWIĄZKI:
Przygotowanie do księgowania wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, przygotowanie do zamykania miesięcznych wydatków i uzgadnianie z planem finansowym, przygotowanie do księgowania dochodów budżetowych wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, przygotowanie do zamykania miesięcznych dochodów, przygotowanie do księgowania przychodów kosztów na rachunku ZFŚS oraz innych funkcjonujących w jednostce, przygotowanie do prowadzenia kartotek magazynowych, przygotowanie do dekretacji dokumentów księgowych oraz ich księgowanie, przygotowanie do ewidencjonowania, księgowania nakładów inwestycyjnych, remontowych i ich rozliczania, przygotowanie do prowadzenia ewidencji mienia pozostającego na wyposażeniu jednostki, wyliczania umorzenia środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzania wymaganych sprawozdań w tym zakresie, przygotowanie materiałów do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz ich rozliczenie, przygotowanie do wprowadzenia do systemu księgowego planu dochodów i wydatków oraz zmian dokonywanych w budżecie w trakcie roku kalendarzowego, sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych, przygotowywanie danych do sporządzenia projektu planu finansowego, przygotowywanie danych dot. budżetu zadaniowego (rozliczenia, sprawozdawczość), przygotowanie do naliczania płac, przygotowanie do rozliczenia z ZUS, przygotowanie do prowadzenia windykacji należności, archiwizowanie dowodów księgowych, przygotowanie do obsługi systemu informatycznego TREZOR, PŁATNIK
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania inne:

biegła obsługa komputera, kultura osobista, Godziny pracy: od 7.25 do 15.00. Oferta w ramach umowy o zorganizowanie stażu, program pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia"

Miejsce pracy:

Dąbrowa Tarnowska


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej