Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Asystent do spraw księgowości
Miejsce pracy: Kolbuszowa
Numer: StPr/23/0159
OBOWIĄZKI:
Staż dla osoby zarej. w tut.Urzędzie i spełn. kryteria do skier. na ww. aktywna formę. Godz. odb. stażu 7:30 do 15:30.1.Przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.2.Zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami stażysty oraz zasadami pracy obowiązującymi u Organizatora stażu.3.Zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania urządzeń biurowych.4.Archiwizowanie dokumentów, tworzenie korespondencji firmy.5.Nauka sporządzania dokumentów księgowych tj. faktur sprzedaży, zakupu, dowodów wewnętrznych.6.Poznanie obsługi programów księgowych: Mała księgowość, Płatnik.7.Zapoznanie się z ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, podatkiem VAT wraz z praktycznymi aspektami tych zagadnień.8.Zaznajomienie się z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz rejestrowanie dokumentów księgowych w tych formach opodatkowania.9.Poznanie sposobu prowadzenia ksiąg handlowych, księgowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, kosztów, wyciągów bankowych, raportów kasowych.10.Zapoznanie się ze sposobem kontroli rejestrów VAT, przygotowaniem deklaracji VAT-7, obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy.11.Zdobywanie wiedzy z zakresu kadr i płac, sporządzanie list płac, deklaracji rozliczeniowych z ZUS.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie


Wymagania inne:

znajomość obslugi pakietu Office , obslugi urządzeń biurowych.

Miejsce pracy:

Kolbuszowa


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej