Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Asystent do spraw księgowości
Miejsce pracy: Świebodzin
Numer: StPr/23/0150
OBOWIĄZKI:
- szkolenie bhp i ppoż.,- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji,- zapoznanie się z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.),- zapoznanie się z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),- zapoznanie się z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),- zapoznanie się z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)- zapoznanie się z programem SYRIUSZ,- segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju,- sprawdzanie dokumentów pod względem formalno rachunkowym,- kompletowanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących,- przygotowanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami,- archiwizowanie dokumentów księgowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Miejsce pracy:

Świebodzin


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie