Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
Asystent do spraw szkoleń
Miejsce pracy: Wadowice
Numer: StPr/22/0939
OBOWIĄZKI:
A. Część teoretyczna:1. Zapoznanie się z przepisami bhp, p-poż.2. Instruktaż stanowiskowy oraz zapoznanie się z regulaminem pracy.3. Zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Organizatora stażu.B. Zadania wykonywane przez bezrobotnego w okresie odbywania stażu:1. Obsługa sekretariatu-przyjmowanie i podział korespondencji, znakowienie pism, rejestrowanie pism.2. Obsługa interesantów- udzielanie informacji, odbieranie telefonów, wydawanie dokumentów.3. Sporządzanie oraz przygotowywanie dokumentacji- sporządzanie pism i dokumentów przy wykorzystaniu programów komputerowych (zaświadczenia, rejestry), kserowanie i skanowanie.4. Organizacja szkoleń- przygotowywanie harmonogramów, nadzorowanie umówionych terminów spotkań, odwoływanie i ustalanie nowych terminów, przygotowywanie sal wykładowych.5. Prowadzenie ewidencji, rejestrów i zestawień- sporządzanie list obecności kursantów, prowadzenie rejestrów wydanych zaświadczeń oraz kompletacji dokumentów.6. Prowadzenie ewidencji materiałów biurowych firm- sporządzanie list zakupowych artykułów biurowych, wydawanie zakupionych artykułów biurowych.7. Działania marketingowe- stosowanie narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz, prowadzenie działań promocyjnych oraz pozyskiwanie nowych klientów, budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa.8. Wystawianie faktur, dowodów wpłat, korekt. Przygotowywanie dokumentów dla księgowej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Oferta stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu POWER. Wymagania organizatora: wykształcenie minimum średnie, biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office i wyszukiwarki internetowej, skrupulatność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi sprzętów biurowych, umiejętność pracy w zespole oraz z klientem.

Miejsce pracy:

Wadowice


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach