Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem, poszukuje pracownika na stanowisko asystent/doktorant:

Asystent / Doktorant (informatyka)
Miejsce pracy: Warszawa

Dlaczego warto nas wybrać?:

  • oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • posiadamy różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.
  • umożliwiamy rozwój naukowy - posiadamy uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w obszarze Nauk Technicznych;
  • umożliwiamy awans zawodowy po zrobieniu doktoratu (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego)
  • oferujemy zadaniowy czas pracy;

Poszukujemy osób, które:

chciałyby prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych, podyplomowych w prestiżowej uczelni niepublicznej w Polsce;
komunikują się dobrze w języku angielskim;
będą brać udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku
będą prowadziły prace badawcze, w tym związane z przygotowaniem doktoratu;
posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk technicznych (informatyka);
otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
zmotywowanych, dla których praca jest pasją.

Prosimy o złożenie dokumentów:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub nauk pokrewnych;
  • wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje naukowe – polskie i międzynarodowe z uwzględnieniem wystąpień na konferencjach)
  • CV.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.