Ogłoszenie numer: 4240849, z dnia 2021-02-10

Informacje o firmie:

Przedmiotem działania jednostki jest między innymi administrowanie i geodezyjna obsługa nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego; wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz prac scaleniowo-wymiennych; prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z prowadzeniem egzekucji tych należności.

 

Asystent Geodety

Miejsce pracy: wielkopolskie / Chodzież

Nr Ref.: Ogłoszenie nr 3/2021

 

Opis stanowiska

 • sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej w szczególności: z podziałami, rozgraniczeniami lub wznawianiem granic nieruchomości,
 • wykonywanie zleconych, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub Departamenty, innych prac geodezyjnych i kartograficznych, urządzeniowo-rolnych w zakresie, między innymi:
  • opracowywania dokumentacji geodezyjno - urządzeniowo-rolnej,
  • wykonywania prac scaleniowo-wymiennych,
  • opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla potrzeb inwestycji, remontów i konserwacji budynków i budowli oraz inwentaryzacji dróg i regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: średnie geodezyjne,
 2. znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 3. znajomość zagadnień związanych z informatycznym opracowaniem prac geodezyjnych,
 4. dobra umiejętność obsługi komputera (obliczenia geodezyjne),

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o scaleniu i wymianie gruntów rolnych,
 2. znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. dobra organizacja własnej pracy,
 5. znajomość programu C-Geo, Geo-Info, Autocad,
 6. znajomość programu Quantum GIS.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • pakiet socjalny,
 • udział w szkoleniach.

Wynagrodzenie

Od 3000 do 4000 PLN

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.