Ogłoszenie numer: 5896353, z dnia 2021-11-17

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji,
Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent Geodety

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 8/2021

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1/1

 

Zakres podstawowych obowiązków:

 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami, ustaleniami lub wznawianiem granic nieruchomości, wyznaczaniem punktów granicznych,
 • wykonywanie zleconych, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub Departamenty, innych prac geodezyjnych i kartograficznych, urządzeniowo-rolnych w zakresie, między innymi:
  • opracowywania dokumentacji geodezyjno - urządzeniowo-rolnej,
  • wykonywania prac scaleniowo-wymiennych,
  • opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla potrzeb inwestycji, remontów i konserwacji budynków i budowli oraz inwentaryzacji dróg i regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie geodezyjne,
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość zagadnień związanych z informatycznym opracowaniem prac geodezyjnych,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (obliczenia geodezyjne),

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o scaleniu i wymianie gruntów rolnych,
 •  znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • znajomość programu C-Geo, Geo-Info, Winkalk, Mikromap .

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • pakiet socjalny,
 • udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, których wzory dostępne są pod adresem: http://www.wzgik.pl/p,14,praca,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy.

Wynagrodzenie

Od 3000 do 4000 PLN

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.