Podstawowa działalność firmy EL Professional to prace elektryczne i elektroinstalacyjne, budownictwo elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przemysłowe.

Projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne, sieci napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia, oświetlenie zewnętrzne, stacje transformatorowe15/0,4 kV (również wynajem), rozdzielnie elektroenergetyczne, linie światłowodowe napowietrzne i kablowe oraz inne obiekty energetyczne.

Asystent Kierownika Robót
Miejsce pracy: Kębłowo
Zakres obowiązków:
  • wsparcie kierownika robót w zarządzaniu projektem
  • wspomaganie kierownictwa budowy w tworzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektów
  • wsparcie w koordynacji prac
  • koordynacja zamówień materiałów (wewnętrznych oraz zewnętrznych)
  • prowadzenie ewidencji dostaw materiałów
  • dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem
Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym lub w trakcie studiów
  • umiejętność czytania i interpretacji dokumentów technicznych
  • prawo jazdy kat. B
  • punktualność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność i komunikatywność
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.