Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Asystent nauczyciela przedszkola
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/2053
OBOWIĄZKI:
współpraca z pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu dzieci - spełnianie czynności opiekuńczych, obsługowych w stosunku do wychowanków, zlecanych przez nauczycieli oraz innych czynności wynikających z rozkladu zajęć,dbałość o bezpieczeństwo, higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola w godzinach pracy - kontrola zamknietych okien i drzwi, otwieranie drzwi interesantom, przekazywanie dzieci pod opiekę uprawnionym opiekunom
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: dyspozycyjność, otwartość, sumienność, cierpliwość, wysoka kultura osobista wrażliwośc, opanowanie, wysoka sprawność fizyczna , dobry stan zdrowia.Rekrutacja w ramach programów : 1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (IV). Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia ( osoby, które nie ukończyły 25 roku życia powinny pozostawać w ewidencji urzędu pracy nie dłużej niż 4 miesiące);2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Uczestnikami stażu w programie mogą być osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków tj. pozostają bez pracy dłużej niż rok (tzw. długotrwale bezrobotni), posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.3) Program Regionalny Praca dla Pomorzan 2021 - FP program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat; osób bezrobotnych z obszarów wiejskich; osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych np. o niskich kwalifikacjach), osób z niepełnosprawnościami, kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka .

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku