Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Asystent nauczyciela przedszkola
Miejsce pracy: Głogów
Numer: StPr/21/1109
OBOWIĄZKI:

Współuczestniczenie w organizacji zabaw, zajęć w sali i na placu zabaw, pomaganie nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych. Pomaganie nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek. Pełnienie dyżuru w szatni. Pomoc dzieciom w razie zmoczenia i zabrudzenia bielizny osobistej. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zleconych przez nauczyciela. Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych. Pomaganie w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku dzieciom śpiacym. Utrzymywanie zabawek w stanie używalności. Utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń. Przestrzeganie dyscypliny pracy. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków placóki. Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. Wykonywanie innych czynnościach poleconych przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w placówce.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogiczne

Miejsce pracy:

Głogów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie