Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Asystent nauczyciela w szkole
Miejsce pracy: Oleśnica
Numer: StPr/22/0869
OBOWIĄZKI:

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI I REGULAMINAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PLACÓWCE ZAPOZNANIE SIĘ ORAZ OMÓWIENIE PROGRAMU STAŻU W TYM ZAKRESU ZADAŃ ZAWODOWYCH ORGANIZACJA PRACY - ZAPOZNANIE SIĘ Z ONBOWIĄZKAMI ZWIAZANYMI ZE STANOWISKIEM PRACOWNIKA - NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO ORGANIZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW WYPOSAŻANIE UCZNIÓW W WIEDZĘ OGÓLNĄ Z ZAKRESU: ROLI UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI W ŻYCIU CZŁOWIEKA, PODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY, ZNAJOMOŚCI ZASAD UPRAWIANYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, ZAPEWNIANIE UCZNIOM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO NAUKI POPRZEZ DBAŁOŚĆ O BAZĘ SPORTOWĄ SZKOŁY I JEJ WYPOSAŻENIE WDRAŻANIE UCZNIÓW DO NAWYKU UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI POMOC W ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI ZESPOŁOWEGO DZIAŁANIA I POSTAW NIEZBĘDNYCH DO TWÓRCZEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE POSZERZANIE I AKTUALIZOWANIE WIEDZY WŁASNEJ Z ZAKRESUWYCHOWANIA FIZYCZNEGO, WIEDZY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ DBANIE O ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW PROWADZENIE STATYSTYK OCENIAJĄCYCH SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ UCZNIÓW I ICH OSIĄGNIĘĆ

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie
Wykształcenie: pomaturalne/policealne
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Miejsce pracy:

Oleśnica


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy