Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim
Asystent nauczyciela w szkole
Miejsce pracy: Parzęczewo
Numer: StPr/23/0080
OBOWIĄZKI:

- zapoznanie sie z programem stażu, obowiązkami i uprawnieniami: miejscem pracy i przełożonymi, - zapoznanie z zakresem czynności pomocy nauczyciela, - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów przeciwpożarowych, zapozanie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi szkoły, - pomaganie nauczycierlowi w sprawowoaniu opieki nad dzieckiem z autyzmem w kl. V; * pomaganie dziecku w czynnościach samoobsługowych- łazienka, toaleta, * opieka podcza spacerów i wycieczdek szkolnych, * pomoc dziecku ptrzy spozywaniun posiłków - pomoc uczniowi w potrzebach edukacyjnych, - realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły dot. pomocy nauczyciela, - utrzymanie w ładzie i porządku oraz czystości przydzielonego oddziału, - inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Miejsce pracy:

Parzęczewo


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim