Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Asystent prawny
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/2052
OBOWIĄZKI:

- współpraca z radcą prawnym, - pomoc w przygotowywaniu pism o charakterze prawnym, - uzupełnianie bieżącej dokumentacji, - uczestniczenie w negocjacjach z klientem, - przyjmowanie interesantów, - pomoc w przygotowywaniu informacji o przewidywanych zmianach w prawie w zakresie interesującym spółkę - interpretowanie prawa i opracowywanie wyjanień obowiązujących przepisów

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Uprawnienia: Obsługa pakietu MS OFFICE/OPEN OFFICE


Wymagania inne:

Oferta skierowana również do studentów studióa zaocznych lub wieczorowych w kier. prawo lub administracja. Rekrutacja w ramach programów : 1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (IV). Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia ( osoby, które nie ukończyły 25 roku życia powinny pozostawać w ewidencji urzędu pracy nie dłużej niż 4 miesiące); 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Uczestnikami stażu w programie mogą być osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków tj. pozostają bez pracy dłużej niż rok (tzw. długotrwale bezrobotni), posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 3) Program Regionalny Praca dla Pomorzan 2021 - FP program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat; osób bezrobotnych z obszarów wiejskich; osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych np. o niskich kwalifikacjach), osób z niepełnosprawnościami, kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka .

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku