IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Asystent Projektów - wsparcie projektów

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1296] A


Zadania:
 • Współpraca – jako Asystent Projektu, członek Biura Projektów – z Kierownikami Projektu zarządzającymi projektami technologicznymi i organizacyjnymi w obszarze infrastruktury informatycznej (IIT)
 • Organizowanie współpracy między członkami Zespołów Projektowych
 • Wspieranie Zespołów Projektowych w zakresie logistyki i organizacji przedsięwzięć projektowych
 • Monitorowanie i raportowanie operacyjne postępów prac w projektach
 • Komunikowanie projektów do organizacji, w tym komunikacja zarządcza – raporty, prezentacje
 • Rozliczanie majątkowe zakończonych projektów, wspieranie Kierowników Projektu w realizacji procesu, ulepszanie i monitorowanie procesu
 • Rozwijanie i zarządzanie repozytoriami projektowymi – zbiory danych (w tym – dokumentacja projektowa), narzędzia, dostępy
 • Zarządzanie portfolio projektów, w tym – roadmapą projektów

 

Wymagania:
 • Język angielski bardzo dobry w mowie i piśmie (tłumaczenia z języka polskiego na język angielski, kontakty telefoniczne i mailowe z obcokrajowcami)
 • Znajomość pakietu Office (bardzo dobra znajomość PowerPoint i Excel, dobra Word)

 

 Cechy osobowe:
 • Skrupulatność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Bardzo dobra umiejętność samoorganizacji i planowania własnej pracy
 • Umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi
 • Asertywność
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i operatywność
 • Ukierunkowanie na wynik

 

Oferujemy:
 • Możliwość zdobywania wiedzy z dziedziny infrastruktury informatycznej (IIT) w trakcie wykonywania codziennych zadań
 • Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane – ofertę kierujemy również do studentów (np. ostatniego roku), studia techniczne NIE są wymagane
 • Jesteśmy zainteresowani długoterminową współpracą
 • Oferujemy rozwój kariery zawodowej w kierunkach: Project Management Office (PMO), Project Porfolio Management (PPM)
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia dzięki pracy w międzynarodowej korporacji
 • Praca w dobrej atmosferze, w zgranym zespole

 Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."