Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
Asystent przetwarzania danych
Miejsce pracy: Myślibórz
Numer: StPr/21/0090
OBOWIĄZKI:

1. Zapoznanie się z: - obowiązkami i uprawnieniami przysługującymi z tytułu odbywania stażu, - przepisami dotyczącymi tajemnicy skarbowej i ochrony danych osobowych, - organizacją pracy w urzędzie. 2. Uczenie się wykonywania prac administracyjno-biurowych powierzonych przez opiekuna w danej komórce organizacyjnej oraz wsparcie pracowników w bieżącej pracy Zakres wykonywanych zadań: 1) wprowadzanie danych z deklaracji i innych dokumentów wpływających do urzędu i wytwarzanych w urzędzie do informatycznych systemów ewidencyjnych; 2) przygotowanie projektów standardowych pism urzędowych np. wezwań, zaświadczeń, odpowiedzi na zapytania; 3) kompletowanie, oznaczanie i ewidencjonowanie obsługiwanych dokumentów oraz zakładanie i prowadzenie akt urzędowych; 4) przygotowanie dokumentów do zarchiwizowania, oznaczenie akt i sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych; 5) prowadzenie obsługi kancelaryjnej związanej z obiegiem dokumentów wpływających do komórek organizacyjnych, wysłanych na zewnątrz przez komórki organizacyjne oraz przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu; 6) bezpośrednia obsługa interesantów w podstawowym zakresie np. wydawanie formularzy podatkowych, przyjmowanie deklaracji i wniosków składanych przez podatników, udzielanie informacji o sposobie załatwianie spraw w urzędzie; 7) bieżąca obsługa wstępna rejestrów przypisów i odpisów, polegająca na weryfikacji dokumentów źródłowych z danymi zamieszczonymi w rejestrach przypisów i odpisów; 8) przygotowywanie dokumentacji w przypadku zmiany właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w związku ze zmianą miejsca zamieszkania podatnika, w tym przekazywanie dokumentacji dotyczącej kont podatnika; 9) obsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne w tym: przygotowywanie składanych komornikom sądowym oświadczeń na podstawie art. 896 § 2Kpc, przygotowywanie zawiadomień organom egzekucyjnym o zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, opracowywanie pism (odpowiedzi) organom egzekucyjnym; 10) obsługa programów informatycznych w zakresie wykonywania prac 11) obsługa urządzeń biurowych.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: pomaturalne/policealne, brak
Uprawnienia: zaangażowanie w pracę

Miejsce pracy:

Myślibórz


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu