Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
Asystent przetwarzania danych
Miejsce pracy: Myślibórz
Numer: StPr/22/0436
OBOWIĄZKI:
zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami przysługującymi z tytułu odbywania stażu, przepisami dotyczącymi tajemnicy skarbowej i ochrony danych osobowych, organizacją pracy w urzędzie; wykonywanie prac administracyjno-biurowych powierzonych przez opiekuna w danej komórce organizacyjnej oraz wsparcie pracowników w bieżącej pracy;Zakres wykonywanych zadań: wprowadzanie danych z deklaracji,tytułów wykonawczych i innych dokumentów wpływających do urzędu i wytwarzanych w urzędzie do informatycznych systemów ewidencyjnych; przygotowywanie projektów standardowych pism urzędowych np. wezwań, odpowiedzi na zapytania; kompletowanie, oznaczanie i ewidencjonowanie obsługiwanych dokumentów oraz zakładanie i prowadzenie akt urzędowych; przygotowanie dokumentów do zarchiwizowania, oznaczenie akt i sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych; prowadzenie obsługi kancelaryjnej związanej z obiegiem dokumentów wpływających do komórek organizacyjnych lub wysyłanych na zewnątrz ,obsługa zajęć wierzytelności dokonywanychprzez organy egzekucyjne, obsługa programów informatycznych w zakresie wykonywania prac; obsługa urządzeń biurowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Uprawnienia: umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych

Miejsce pracy:

Myślibórz


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu