Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
Asystent przetwarzania danych w komórce sww
Miejsce pracy: Myślibórz
Numer: StPr/23/0097
OBOWIĄZKI:

zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami przysługującymi z tytułu odbywania stażu, przepisami dotyczącymi tajemnicy skarbowej i ochrony danych osobowych, organizacją pracy w urzędzie, uczenie się wykonywania prac administracyjno-biurowych powierzonych przez opiekuna w danej komórce organizacyjnej oraz wsparcie pracowników w bieżącej pracy, zakres wykonywanych zadań: wprowadzanie danych z deklaracji,tytułów wykonawczych i innych dokumentów wpływających do urzędu i wytwarzanych w urzędzie do informatycznych systemów ewidencyjnych, przygotowywanie projektów standardowych pism urzędowych np. wezwań, zaświadczeń, odpowiedzi na zapytania, kompletowanie, oznaczanie i ewidencjonowanie obsługiwanych dokumentów oraz zakładanie i prowadzenie akt urzędowych, przygotowywanie dokumentów do zarchiwizowania, oznaczanie akt i sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych; prowadzenie obsługi kancelaryjnej związanej z obiegiem dokumentów wpływających do komórek organizacyjnych, wysyłanych na zewnątrz przez komórki organizacyjne oraz przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu, bezpośrednia obsługa interesantów w podstawowym zakresie np. wydawanie formularzy podatkowych, przyjmowanie deklaracji i wniosków składanych przez podatników, udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie, bieżąca obsługa wstępna zeznań rocznych złożonych w formie papierowej, polegająca na weryfikacji dokumentów źródłowych z danymi zaksięgowanymi na kartach kontowych podatników, obsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne, w tym: przygtowywanie składanych komornikom sądowym i ZUS oświadczeń o braku właściwości urzędu skarbowego, przygotowywanie zawiadomień organom egzekucyjnym o zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, opracowywanie pism (odpowiedzi) organom egzekucyjnym, obsługa programów informatycznych w zakresie wykonywanych prac, obsługa urządzeń biurowych

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne
Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych

Miejsce pracy:

Myślibórz


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu