Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Mielnik
Numer: StPr/21/0420
OBOWIĄZKI:

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. Wspieranie aktywności społecznej rodzin m.jn. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Stała współpraca z rodzinami z dziećmi objętymi asystą.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

Miejsce pracy:

Mielnik


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach