Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Trzeszczany Pierwsze
Numer: StPr/22/1228
OBOWIĄZKI:
Praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wyznaczonym przez rodzinę
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe
Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

1)posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, bądź: c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce pracy:

Trzeszczany Pierwsze


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie