Dołącz do Biura Obsługi Administracyjnej

Asystent / Specjalista w Dziale Administracyjnym w Biurze Obsługi Administracyjnej
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Nr ref.: RARS31/Z/BOA/03/23
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Asystent /Specjalista w Dziale Administracyjnym w Biurze Obsługi Administracyjnej.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Koordynacja i wykonywanie drobnych prac konserwatorskich i napraw w budynku oraz przeprowadzek wewnętrznych.
 • Współpraca z pracownikami gospodarczymi w zakresie realizacji bieżących zadań.
 • Nadzór nad pomieszczeniami magazynowymi.
 • Obsługa programu SAP.
 • Przyjmowanie dostaw zamawianych artykułów spożywczych, mebli, środków czystości, itp.
 • Prowadzenie utylizacji zużytych mebli i innych sprzętów.
 • Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem pracowników w środki trwałe, wyposażenie w drobny sprzęt biurowy i materiały biurowe.
 • Wydawanie pracownikom i prowadzenie ewidencji materiałów biurowych, spożywczych oraz środków do utrzymania czystości w Centrali RARS.
 • Prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy do pomieszczeń biurowych oraz ich dorabianie.
 • Dbanie o stan techniczny maszyn, sprzętu i urządzeń będących w użytkowaniu pracowników RARS.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dot. naprawy sprzętu biurowego w pomieszczeniach biurowych.
 • Rozdzielanie prasy poszczególnym biurom w Centrali RARS.
 • Uzupełnianie papieru, ręczników i mydła w toaletach i kuchenkach.
 • Zabezpieczenie administracyjno-organizacyjne obsługi spotkań i narad organizowanych w Centrali Agencji.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zadań zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Biura.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie średnie.
 • Minimum 1 rok stażu pracy / doświadczenia zawodowego.
 • Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 • Podstawowa znajomość zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki.
 • Znajomość podstawowych zasad wykonywania prac remontowo-budowlanych.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 • Umiejętność wykonywania podstawowych prac remontowo-budowlanych.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych i porządkowych.
 • Znajomość obsługi oprogramowania SAP.
 • Prawo jazdy kat. B.
Sprawdź, co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
 • Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.