SIG jest wiodącym dystrybutorem specjalistycznych materiałów budowlanych, obsługującym sektor budowlany i konstrukcyjny w całej Europie. Zapewnia Klientom porady wykwalifikowanych doradców, profesjonalną i szybką obsługę handlową poszerzoną o usługi transportowe, terminowe dostawy oraz pełny asortyment produktów. Gwarantuje sprawną obsługę na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Asystent w dziale BHP i Floty
Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska:
 • Organizowanie oraz administrowanie szkoleń BHP
 • Dane BHP dla Urzędu Statystycznego, świadczeń rehabilitacyjnych
 • Aktualizacja danych na Kanale Bezpieczeństwa Pracy na MS Teams
 • Pozyskiwanie danych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • Nadzór nad raportowaniem incydentów
 • Obsługa portalu eUDT dla urządzeń dozorowych tj. wózki widłowe, HDS, windy, wózki podwieszane
 • Obsługa dokumentacji wypadków: przy pracy, w drodze do pracy oraz realizacja dokumentacji na potrzeby ZUS
 • Prowadzenie rejestrów wypadków
 • Obsługa dokumentów i umów z obszaru Floty
 • Obsługa dokumentacji telefonii komórkowej
 • Obsługa umów w obszary Floty
 • Obsługa dokumentacji z obszaru BHP
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe w kierunku BHP lub w trakcie studiów podyplomowych z BHP
 • Znajomość podstawowych przepisów BHP
 • Znajomość standardów bezpieczeństwa pracy
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Chęć rozwoju i nauki
 • Samodzielność, terminowość oraz bardzo dobra organizacja pracy
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Elastyczne godziny pracy między 07:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku
 • Duży zakres samodzielności i możliwość realizowania własnych pomysłów
 • Pracę w firmie o dojrzałej kulturze organizacyjnej
 • Możliwość skorzystania z opieki medycznej bądź karty sportowej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Udział w programie wdrożeniowym nowego pracownika (wyposażenie w wiedzę niezbędna na danym stanowisku)
 • Program szkoleń e-learningowych z zakresu zasad funkcjonowania działalności
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych takich jak: telefon, laptop
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w dużej międzynarodowej organizacji o rozproszonej strukturze
 • Zniżki na firmowe produkty i usługi
 • Udział w Inicjatywach charytatywnych
 • Bezpieczne warunki pracy

Użyta męska forma osobowa w ogłoszeniu o pracę nie oznacza chęci zatrudnienia jedynie osób identyfikujących się jako mężczyźni. Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów i kandydatki. Zapraszamy do aplikowania na powyższą ofertę :-)

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.