Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).

 

 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie 
poszukuje pracownika w wymiarze ½ etatu na stanowisko:


Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym
Miejsce pracy: Kraków


Wymagania:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora (lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra)  w dziedzinie nauk farmaceutycznych (analityka medyczna, farmacja) lub nauk biologicznych (biochemia, biotechnologia).
 • Ze względów formalnych oferta pracy nie dotyczy aktualnych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez Collegium Medicum;
 • doświadczenie w pracy badawczej, w tym  praktyczna znajomość metodyki badań biochemicznych i technik biologii molekularnej (szczególnie w zakresie oceny metabolizmu ssaków);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami; 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie w badania naukowe, chęć uczenia się i motywacja do systematycznej pracy.
 • dodatkowym atutem będą:
  • uprawnienia i doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi;
  • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.