Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • tytułu magistra, bądź równoważnego,
 • tytułu zawodowego lekarza (ukończonych jednolitych studiów medycznych na wydziale lekarskim),
 • posiadania specjalizacji bądź w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • posiadania sprecyzowanych zainteresowań naukowych,
 • planowania dalszego szkolenia specjalistycznego z geriatrii,
 • posiadania predyspozycji do pracy badawczo-dydaktycznej.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę docelowo na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.