Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 70738

Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zakaźnych zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt z patogenami chorobotwórczymi dla człowieka. Praca w warunkach z zachowaniem jałowości mikrobiologicznej. Częste używanie środków dezynfekcyjnych. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego; komory laminarne, termocykler, inkubatory, chłodnie laboratoryjne, łaźnie wodne i specjalistycznych zestawów diagnostycznych. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

  • Diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zakaźnych zwierząt.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem badań.
  • Nadzór nad wyposażeniem badawczym wykorzystywanym w procesie diagnostyki laboratoryjnej.
  • Sprawdzanie prawidłowości działania sprzętu laboratoryjnego.
  • Monitorowanie środowiska oraz prowadzenie zapisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe