Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 70697

Warunki pracy

- praca z czystymi kulturami bakterii,


- praca z odczynnikami chemicznymi,


- praca z materiałem klinicznym,


- nietypowe godziny pracy,


- stresujące kontakty z klientem


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.


Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wykonywanie analiz zgodnie z procedurami badawczymi i uprawnieniami,
 • opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z badań,
 • walidowanie nowych metod badawczych oraz rewalidowanie już istniejących,
 • sterowanie jakością badań zgodnie z PO-16, kontrolowanie zapisów zgodnie z systemem zarządzania,
 • kontrolowanie sprawdzeń okresowych wyposażenia pomiarowego,
 • kontrolowanie oprogramowania używanego do obliczeń i pracy wyposażenia,
 • uczestniczenie w badaniach biegłości,
 • opracowywanie dokumentów systemu zarządzania, szkolenia personelu,
 • planowanie i przygotowywanie zapotrzebowania na sprzęt, odczynniki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość aktualnej normy PN EN ISO/IEC 17025,
 • wiedza i umiejętność w zakresie stosowania w laboratorium badawczym spójności metrologicznej,
 • biegła znajomość obsługi komputera, aplikacji komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu CELAB,
 • 0,5 roczny staż w laboratorium (chemia, mikrobiologia)