Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 73301

Warunki pracy

praca laboratoryjna, praca przy monitorze komputerowym, bariery architektoniczne: brak podjazdów i wind, pomieszczenia sanit.- hig. niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • wykonywanie badań parazytologicznych i mikrobiologicznych materiału biologicznego oraz stanów sanitarnych
  • wykonywanie badań w kierunku wykrywania GMO
  • przegląd zleceń, posiewy, przesiewy, odczyty, prowadzenie kart przebiegu badania oraz weryfikacja zapisów, nadzór nad zapisami wynikajacymi z systemu zarządzania
  • nadzór metrologiczny nad sprzętem pomiarowym i pomocniczym
  • prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub specjalistyczne: biologia, biotechnologia, chemia, analityka medyczna, technologia żywności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
  • znajomość Polskich Norm, instrukcji i procedur badawczych obowiązujących w pracowni patologii i badania pasz