Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Ortodoncji
Miejsce pracy: Gdańsk
K/4321/AB

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

W celu zwiększenia dostępności zgłoszeń kandydatów w konkursie, zmianie ulegają oczekiwania konkursowe

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • tytułu magistra lub równorzędnego – ukończonych studiów medycznych, na wydziale lekarskim, na kierunku: lekarsko-dentystycznym,  
 • posiadania dyplomu lekarza dentysty,
 • posiadania min. 2-letniego doświadczenia w pracy zawodowej,
 • podnoszenia kwalifikacji poprzez czynny udziału w kursach, szkoleniach oraz konferencjach,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (min. B2),
 • znajomości języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

OFERUJEMY:

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • umowę o pracę na czas określony,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.