Asystent wykonawczy
Miejsce pracy: Suwałki

Główny cel: Zapewnianie dyrektorowi generalnemu pomoc na najwyższym poziomie oraz koordynacja przydzielonych projektów.

 

Zakres odpowiedzialności:
 • Działanie jako pierwszy punkt kontaktu z pracownikami, dostawcami, partnerami i klientami
 • Zarządzanie harmonogramem dyrektora generalnego, z dobrą oceną priorytetów wniosków, terminów,
 • Organizacja spotkań z klientami i partnerami biznesowymi
 • Zarządzanie różnymi projektami specjalnymi dla dyrektora generalnego, w tymi mogącymi mieć wpływ organizacyjny
 • Organizacja podróży i imprez
 • Przeprowadzanie różnorodnych badań i sporządzanie sprawozdań i prezentacji
 • Udział w podróżach służbowych dyrektora generalnego do różnych krajów
Wymagania:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (priorytet MBA, Prawo, Fizyka, Matematyka)
 • Doskonała znajomość języka angielskiego (C1)
 • Dogłębne zrozumienie koncepcji biznesowych
 • Wybitne umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej oraz doskonałe umiejętności organizacyjne i interpersonalne
 • Profesjonalizm z umiejętnością sprawnego osądu, dyskrecji i dyplomacji we wszystkich obszarach odpowiedzialności
 • Etyka pracy i zorientowanie na pracę zespołową
 • Umiejętność pracy samodzielnej przy minimalnym nadzorze i dostosowywania się do zmian priorytetów
 • Niezawodność, zorganizowanie, elastyczność, zorientowanie na szczegóły i skuteczne ustalanie priorytetów
 • Dojrzałość emocjonalna z umiejętności zachowania spokoju pod presją
 • Efektywności w pracy zespołowej i samodzielnej

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.