Wiodący dealer z Rzeszowa obecnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent Zarządu / Biura

 

Za co będziesz odpowiedzialna/y?
 • kompleksową obsługę Sekretariatu
 • organizację czasu pracy Zarządu: prowadzenie kalendarza spotkań, organizowanie spotkań firmowych oraz organizacja podróży służbowych
 • obsługę spotkań zewnętrznych i wewnętrznych w firmie
 • wsparcie w przygotowywaniu spotkań firmowych organizowanych na potrzeby Zarządu
 • przygotowywanie spotkań firmowych dla Pracowników w obrębie ZFS
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
 • zamawianie artykułów biurowych na potrzeby  funkcjonowania biura i firmy
 • przyjmowanie i zarządzanie korespondencją firmową oraz dbanie o prawidłowy i terminowy obieg dokumentów oraz informacji
 • rejestrację i wprowadzanie dokumentów do systemu Saldeo
 • przygotowywanie, archiwizowanie i kontrolę nad umowami z kontrahentami firmy
 • porządkowanie i archiwizację dokumentów
 • przekazywanie informacji w sprawach związanych z obsługą porządkową i serwisową w budynkach
 • terminową i sprawną realizację zleconych zadań, w tym także egzekwowanie terminowości zadań zleconych do podwykonawców / kontrahentów
 • negocjowanie warunków nowych umów lub renegocjacje stawek w obecnych w zakresie drobnych usług (np. dostawa kawy, wody, maszyn vendingowych itp.)
 • przygotowywanie informacji i opracowań dla Zarządu Spółki ( analizy, raporty, prezentacje, zestawienia)
 • współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz z firmami zewnętrznymi
 • reprezentację i dbanie o pozytywny wizerunek Spółki,
 • prowadzenie „Informatora Firmowego” oraz kontrolę przestrzegania Kodeksu Etycznego i Dress Codu w firmie
 • wsparcie działu kadr w obszarze HR
 • wykonywanie innych poleceń Zarządu i Przełożonego wynikających z potrzeb Spółki w ramach zadań związanych ze stanowiskiem
Czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces?
 • 2 letniego doświadczenia w pracy w Sekretariacie lub przy Zarządzie
 • umiejętności pracy w szybko zmieniających się okolicznościach
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności zachowania dyskrecji i taktu
 • znajomości savoir-vivre biznesowego
 • umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętności pracy w zespole i zarządzania przepływem informacji
 • umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i ustalania priorytetów pod presją czasu
 • skuteczności, wytrwałości i inicjatywy w działaniu
 • przyjmowania na siebie odpowiedzialności za powierzone zadania, samodzielności i szukania rozwiązań
 • zaangażowania i chęci niesienia pomocy innym
 • dokładności i skrupulatności, dbałości o detale
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych
Co zyskujesz?
 • rozwojową pracę w pewnej i stabilnej firmie będącej liderem na rynku,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • zatrudnienie na samodzielnym stanowisku gwarantującym różnorodność zadań
 • możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w szkoleniach,
 • świadczenia socjalne

 

Osiągnięcia firmy: