Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Asystent/adiunkt
Miejsce pracy: Nysa
Numer: StPr/21/0277
OBOWIĄZKI:

Opracowywanie zbiorów i zapis w programie w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego MONA. Prowadzenie zadań zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Powiatowym w Nysie. Prowadzenie działalności naukowo-wystawienniczej (gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów, opracowywanie zasobów muzealnych. Opracowywanie scenariuszy wystaw, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań, przeprowadzanie kwerend, przygotowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników lub innych publikacji wydawanych przez Muzeum Powiatowe w Nysie). Oprowadzanie po wystawach czasowych i stałych, współprowadzenie Archiwum Zakładowego Muzeum Powiatowego w Nysie, współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

WARUNKI PRACY:

Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe, dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki/muzealnictwa/historii, co najmniej 2-letni staż pracy w muzeum lub w podmiotach, które prowadzą działalność o zbliżonym charakterze, znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym (minimum stopień B2). Oczekiwania dodatkowe: zainteresowania zawiązane z historią Śląska w szczególności historią Nysy, czynny udział w projektach wystawienniczych, umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie, swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych i służącymi edycji ilustracji/zdjęć.

Miejsce pracy:

Nysa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie