www.gwsprinkler.pl 

FIRMA DZIAŁAJĄCA W BRANŻY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO:

Asystentka / Asystent Zarządu
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Dbałość o wizerunek firmy w jej w otoczeniu wewnętrzny oraz na zewnątrz, tj. dbałość o dobre imię i prestiż firmy.
 • Dbałość o porządek na recepcji.
 • Ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej wraz z odpowiednią dekretacją w oparciu o istniejący w firmie elektroniczny system obiegu dokumentów.
 • Monitorowanie płynności obiegu dokumentów w firmie.
 • Dbałość o porządek w Sali Konferencyjnej.
 • Prowadzenie administracji firmy w systemie DMS oraz utrzymywanie porządku na serwerze i w dokumentacji papierowej.
 • Przygotowywanie spotkań w siedzibie GW SPRINKLER.
 • Bieżące sprawy administracyjne (przydzielanie i odbiór mienia firmy).
 • Pilnowanie spraw formalnych związanych z flotą samochodową.
 • Zaopatrywanie biura w artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości.
 • Bieżąca pomoc w Księgowości.
 • Współpraca z Działem Zamówień w przygotowywaniu zamówień zewnętrznych dotyczących obsługi prowadzonych przez firmę kontraktów.
 • Rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków.
 • Bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw.
 • Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzanych zadań.
 • Przestrzeganie ustalonego w firmie regulaminu pracy i dbałość o respektowanie zarządzeń / procedur wprowadzanych w firmie przez pozostałych pracowników.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.