AQ Wiring Systems STG Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu AQ Group. Zajmujemy się produkcją wiązek kablowych i modułów elektromechanicznych dla światowych firm z branży transportowej.

 

Wartości podstawowe AQ: koncentracja na kliencie, prostota, przedsiębiorczość w biznesie, odwaga i szacunek oraz efektywność kosztowa.

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Fakturzysta / Fakturzystka - Asystent / Asystentka Działu HR
Miejsce pracy: Linowiec (pow. starogardzki, gm. Starogard Gdański)

(autobus miejski linii 28 zatrzymuje się na terenie zakładu pracy)

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 

Zakres zadań na tym stanowisku będzie łączył zarówno obowiązki związane z fakturowaniem jak i wsparcie działu HR w zakresie dokumentacji kadrowej. A dokładnie:

 • Wystawianie faktur sprzedaży, korekt, not odsetkowych, not korygujących;
 • Archiwizacja dokumentów;
 • Windykacja miękka;
 • Ścisła współpraca z księgowością w zakresie obiegu dokumentów;
 • Zachowanie prawidłowego obiegu dokumentów;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Aktualizacja danych

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • Masz wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office,
 • Znasz przepisy prawa oraz programy księgowe,
 • Znasz język angielski na poziomie minimum A2.

Zapewniamy przeszkolenie

 • h pracowników w systemie kadrowo-płacowym;
 • Wsparcie działu HR w innych zdaniach.

W zamian za Twoją pracę oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę bezpośrednio z AQ - bez pośredników),
 • premie świąteczne,
 • opiekę medyczną Medicover – dopłacasz do pakietu podstawowego tylko 10 PLN;
 • możliwość rozwoju zawodowego, awansów i szkoleń

Wyślij CV

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Przekazując CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

Wyrażam dobrowolnie zgodę Spółce, jako potencjalnemu pracodawcy AQ Wiring Systems STG Sp. z o. o. na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. Ewentualne odwołanie przeze mnie zgody na przetwarzanie informacji potencjalnemu pracodawcy nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, gdy nie zostanie zawarta z nami umowa o pracę, umieść dodatkowo w klauzuli następujący zapis: „Zgadzam się na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 90”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek poinformować Cię, że: Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją jest AQ Wiring Systems STG Sp. z o .o., przekazane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez AQ Wiring Systems STG Sp. z o. o., w tym profilowaniu, respektujemy Twoje prawa do:Spółka AQ Wiring Systems STG Sp. z o. o., jako administrator danych osobowych, przechowywała będzie dotyczące Ciebie dane osobowe przez okres nie dłuższy 90 dni od momentu ich otrzymania. Po tym okresie dane zostaną trwale usunięte z naszych zasobów.Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z AQ Wiring Systems STG Sp. z o. o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego Spółka AQ Wiring Systems STG Sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr - 50