Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 116739

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca z zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, narażenie na stres, zagrożenie korupcją. Praca administracyjno - biurowa w wymuszonej pozycji ciała z wykorzystaniem zestawu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zlokalizowane na II pietrze budynku, brak wind. Pomieszczenie biurowe oświetlone przez światło naturalne i sztuczne. Wejście do budynku przystosowane dla  osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz realizacji programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Przygotowywanie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji.
 • Prowadzenie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Niezbędne posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość j. angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MC Office
 • Kompetencje behawioralne: odpowiedzialność, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,