Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 117149

Warunki pracy

Występowanie szczególnie trudnych warunków pracy: praca z materiałem biologicznym; praca przy komputerze; elementy pracy admnistarcyjno-biurowej.

Zakres zadań

 • wykonywanie badań pod nadzorem i zgodnie z nadanymi upoważnieniami, wg. określonych procedur i instrukcji w celu uzyskania rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań
 • obsługa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z nadanymi upoważnieniami, w obszarze realizowanych zadań
 • prowadzenie dokumentacji stanowiskowej w celu potwierdzenia poprawności przeprowadzanych badań
 • bieżąca analiza realizacji przydzielonych zadań oraz przedkładanie Kierownikowi Pracowni stosownych informacji z realizacji zadań, w tym niezwłoczne informowanie o występujących problemach
 • obsługiwanie programów komputerowych związanych z pracą laboratoryjną, w obszarze realizowanych zdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • łatwość komunikacji
 • obsługa pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe