Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy Asystent / Asystent / Starszy Asystent w Oddziale Promocji Zdrowia
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Nowogrodzka 82
Nr ref.: DPK.210.15.2022
WARUNKI PRACY
 • Umowa o pracę na pełen etat – 1 etat.
 • Praca biurowa w siedzibie WSSE w Warszawie ul. Nowogrodzka 82 z elementami pracy w terenie (wyjazdy na kontrole, organizacja i obsługa stoisk informacyjno-edukacyjnych podczas imprez prozdrowotnych) oraz elementami pracy fizycznej (przyjmowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych).
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na parterze.
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.
 • Zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bez barierek.
ZAKRES ZADAŃ
 • Sporządzanie tłumaczeń fachowych na potrzeby WSSE w Warszawie (polski-ukraiński).
 • Inicjowanie, realizowanie, koordynowanie i monitorowanie programów edukacyjnych, akcji, kampanii, projektów i innych działań w obszarze promocji zdrowia.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z działań realizowanych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PIS na terenie woj. mazowieckiego.
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, narad, konsultacji oraz instruktażu dla pracowników PIS w woj. mazowieckim dotyczących zagadnień objętych zadaniami Oddziału Promocji Zdrowia.
 • Udział w szkoleniach, konferencjach i naradach.
 • Prowadzenie dystrybucji materiałów oświatowo-zdrowotnych.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Na stanowisko:

 • młodszego asystenta: wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy 1 rok;
 • asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany staż pracy 3 lata;
 • starszego asystenta: wykształcenie wyższe II stopnia, specjalizacja w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany staż pracy 5 lat.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka ukraińskiego (przygotowywanie tłumaczeń fachowych na potrzeby WSSE).
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zdrowia publicznego, ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także prawa oświatowego.
 • Znajomość form, metod i technik pracy w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
 • Znajomość ogólnych zasad pracy w systemie jakości.
 • Biegła umiejętność obsługi: pakietu MS Office w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji.
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.