Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79351

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer, sprzęt laboratoryjny.


Lokalizacja biura - parter.


Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości,brak odpowiednio dostosowanych toalet.


Wysiłek fizyczny


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


Zagrożenie korupcją


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Wykonywanie pożywek i odczynników o konkretnie zdefiniowanych cechach, w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania
 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych pasz, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi
 • Wykonywanie badań genetycznych pasz, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi
 • Kontrola jakości pożywek i odczynników do badań w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz warunków środowiskowych w celu zapewnienia prawidłowych wyników badań
 • Prowadzenie ewidencji oraz monitorowanie zapasów podłoży i odczynników w celu zapewnienia ciągłości badań
 • Prowadzenie zapisów i dokumentacji związanych z wykonywanymi czynnościami oraz obsługa programu Celab, w tym sporządzanie sprawozdań z badań, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi
 • Przygotowywanie szkła do badań w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biologiczne, chemiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi pakietu MS-Office
 • Odporność na stres
 • Dobra sprawność fizyczna i psychiczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane upoważnienie do obsługi autoklawów