Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79298

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy-komputer, sprzęt laboratoryjny.


Lokalizacja pracowni- I piętro


Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet


Krajowe lub zagraniczne podróże służbowe.

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań chemicznych pasz i środków spożywczych według ustalonych metod róznymi technikami analitycznymi
 • Obsługiwanie, nadzór i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego w celu utrzymania poprawności jego działania.
 • Obsługiwanie programu Celab poprzez wprowadzanie wyników badań oraz generowanie sprawozdań z badań.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczacej badań oraz sterowanie jakością badań.
 • Sporządzanie roztworów chemicznych potrzebych do wykonywania badań.
 • Przygotowywanie próbek do badań w celu ich ujednorodnienia.
 • Rejestrowanie próbek w Książce badań, weryfikacja umów z klientem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profil chemiczny lub biologiczno-chemiczny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętnośc pracy w zepole